ใน ,

Rêver Commercial Vehicles ได้ทำการส่งมอบรถบัสไฟฟ้า BYD ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

เรเว่ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิลส์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจในประเทศไทย และความมุ่งมั่นในการนำยายนต์พลังงานทางเลือกใหม่เข้าสู่ประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการส่งมอบรถบัสไฟฟ้า BYD ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

Rêver Commercial Vehicles ได้ทำการส่งมอบรถบัสไฟฟ้า BYD ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

บริษัท เรเว่ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิลส์ จำกัด (Rêver Commercial Vehicles) ผู้แทนจำหน่ายโซลูชั่นด้านพลังงานสะอาด (Green energy หรือ พลังงานไฟฟ้า) จาก BYD อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจในประเทศไทย และความมุ่งมั่นในการนำยานยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ (NEV: New Energy Vehicle) เข้าสู่ประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดหาและส่งมอบรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า BYD e-Bus Model : BC10A01 จำนวน 4 คัน เพื่อใช้รับ-ส่งนักเรียน นิสิต บุคลากร รวมถึงกิจการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่างเขตพื้นที่ขามเรียงและเขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารองค์กรเพื่อความเป็น มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” (Smart University) ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จากวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันของเรเว่ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิลส์ ในการมีส่วนร่วมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยการใช้พลังงานสะอาดและร่วมรณรงค์ให้ทุกคนใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ในระบบขนส่งหลักภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่มาของการเลือกใช้รถบัสไฟฟ้าของ BYD ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีประสิทธิภาพคุ้มค่า เหมาะสมตรงตามการใช้งานตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 คน ความเร็วสูงสุด 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีระยะทางการวิ่งมากกว่า 250 กิโลเมตร/การชาร์จ 1 ครั้ง โดยเริ่มวิ่งให้บริการในมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ในขณะนี้ นอกเหนือจากรถโดยสารส่วนบุคคลไฟฟ้าแล้ว รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์กำลังเป็นตลาดที่องค์กรต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และกำลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยจุดเด่นด้านต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาวที่ต่ำกว่า รวมถึงค่าบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปทั่วไป อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษ ทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางเสียง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน โดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและทางเลือกการขนส่งที่สะอาดยิ่งขึ้นด้วย

สเปคของรถ BYD e-Bus Model : BC10A01

 • มิติตัวรถ 10,800 x 2,550 x 3,400 มม.
 • จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
 • แบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนฟอสเฟต (LFP)
 • ความจุแบตเตอรี่ 348 kWh
 • รองรับการชาร์จ DC สูงสุดที่ 102.4 kW
 • ระยะเวลาการชาร์จ DC 3 – 3.5 ชม.
 • ระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จ >250 กม.
 • ความเร็วสูงสุด 70 กม./ชม.
 • กำลังมอเตอร์ 110 x 2 kW
 • กำลังมอเตอร์สูงสุด 125 x 2 kW
 • ระบบเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่ายกำลังงานย้อนกลับ

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Sahakrit S