ใน

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย ชี้แจง ยังไม่ยกเลิกการรับประกันรถยนต์ EV แต่มีการปรับเปลี่ยนการเสนอเบี้ยประกันสำหรับลูกค้าใหม่

ก่อนหน้านี้ อารีเกเตอร์ นายหน้าประกันเผยว่า บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) แจ้งหยุดประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป แต่ล่าสุดทางคุ้มภัยโตเกียวมารีนได้ออกมาชี้แจ้งแล้วว่า บริษัทได้ปรับเปลี่ยนการเสนอบี้ยประกันสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย ชี้แจง ยังไม่ยกเลิกการรับประกันรถยนต์ EV แต่มีการปรับเปลี่ยนการเสนอเบี้ยประกันสำหรับลูกค้าใหม่

บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ชี้แจงว่า บริษัทยังคงให้บริการประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างต่อเนื่อง แต่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการเสนอเบี้ยประกัน เนื่องจากความผันผวนของราคารถยนต์ไฟฟ้ามีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 2567 โดยการการเปลี่ยนแปลงสรุปได้ดังนี้

  • ลูกค้าปัจจุบัน: ต่ออายุตามปกติ พิจารณาเบี้ยจากประวัติการเคลมรถ
  • ลูกค้าใหม่: ระงับอัตราเบี้ยสำเร็จรูปชั่วคราว สอบถามเบี้ยได้เป็นรายกรณี
  • ลูกค้าในโครงการกับผู้ผลิต/จำหน่าย: ยังคงให้บริการตามปกติ

บริษัทได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทกำลังศึกษาข้อมูล เพื่อปรับปรุงอัตราเบี้ยและทุนประกันให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

สำหรับใครที่ใช้ประกันหรือกำลังจะซื้อประกันของจากคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย และมีข้อสงสัย แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบรัษัท

ที่มา Facebook: คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย Tokio Marine Safety

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Sakura P.