ใน ,

Changan จัดการประชุม Changan Auto Global Partnership Conference ประจําปี 2024

ปีใหม่นี้ เกมหมากรุกครั้งใหญ่ของ Changan Automobile ในปี2024 นี้ ได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16
มกราคม กับการประชุมพันธมิตรระดับโลก ภายใต้แนวคิด “Together for better” ที่ยิ่งใหญ่และสําคัญในปี
2024 ของ Changan Automobile จัดขึ้น ณ มหานครฉงชิ่ง

Changan จัดการประชุม Changan Auto Global Partnership Conference ประจําปี 2024

ในการประชุมครั้งนี้ Changan Automobile ได้สรุปสถานการณ์ของการผลิตและการดําเนินงานในปีที่
ผ่านมา พร้อมศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรม และปล่อยกลยุทธ์การพัฒนา
องค์กรล่าสุด รวมถึงแนวทางการทํางานร่วมกับซัพพลายเออร์ พันธมิตรตัวแทนจําหน่าย นักลงทุน ตลอดจน
ลูกค้า รวมทั้งสื่อมวลชนและพันธมิตรระดับโลกอื่นๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตและทํางาน
ร่วมกัน เพื่อก้าวกระโดดครั้งใหม่ และเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปีการผลิตรถยนต์ Changan ใช้โอกาสที่
ศักยภาพของแบรนด์ Changan กําลังพัฒนาสูงขึ้น การเร่งความเร็วของการเกิดกระบวนการโลกาภิวัฒน์
Mr.Zhu Huarong ประธานบริษัท Changan Automobile ได้เรียกร้องให้พันธมิตรรวบรวมแรงผลักดัน
และทํางานร่วมกันเพื่อคว้าปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของ Changan Automobile

Changan Automobile ได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาองค์กร: ในระดับองค์กรตั้งยอดขายรถยนต์ไว้ที่ 2.8
ล้านคัน ในปี 2024 แบรนด์ที่ Changan พัฒนาเองตั้งไว้ที่ 2.204 ล้านคัน เป็นรถยนต์พลังงานใหม่ 750,000 คัน และปริมาณการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ 480,000 คัน ส่วนในปี 2025 ในองค์กรคาดว่ามียอดขาย 3.5 – 4 ล้านคัน โดยแบรนด์ที่ Changan พัฒนาเอง 2.8 – 3 ล้านคัน เป็นรถพลังงานใหม่ 1.2 ล้านคัน และปริมาณ
การขายในต่างประเทศขาย 700,000 คัน ภายในปี 2030 บริษัทจะมียอดขายโดยรวมที่ 5 ล้านคัน แบรนด์ที่
Changan พัฒนาเองมียอดขาย 4 ล้านคัน เป็นรถยนต์พลังงานใหม่ 3 – 3.5 ล้านคัน และยอดขายใน
ต่างประเทศ 1.2 ล้านคัน ส่งผลให้ ฉางอัน ก้าวสู่การเป็นบริษัทรถยนต์ระดับโลก

รวบรวมแรงผลักดันจากปี 2023 สู่การก้าวกระโดดในปี 2024 พันธมิตรระดับโลกของฉาง
อัน สร้างบทใหม่ในการแบ่งปันชัยชนะร่วมกันแบบ win-win

ถือเป็นการรายงานการประชุมที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ และสร้างขวัญกำลังใจอันยอดเยี่ยม ปี 2023
เป็นปีที่ Changan Automobile ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ผลตัวชี้วัดทางธุรกิจทั้งหมด ชี้ให้เห็นว่ายังคง
เติบโตมากกว่าตัวเลข 2 หลัก ได้แก่ ยอดขายแบรนด์ตนเองเป็น 2.098 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 11.9% YoY; ยอดขาย รถยนต์พลังงานใหม่ 481,000 คัน เพิ่มขึ้น 69.2% YoY; ยอดขายในต่างประเทศ 358,000 คัน ทะลุสถิติสูงสุดอีกครั้ง; รายได้ 242.45 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น12.8% YoY กระแสเงินสดยังคงไหลสะพัดไม่หยุด โดยเพิ่มขึ้น 369.6% YoY ในปี 2023 มูลค่าของบริษัทยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวม 3 ปีที่ผ่านมามีเงินทุนสูงถึง 16.6 พันล้านหยวน และมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 54% ขับเคลื่อน ทั้งมูลค่าตลาดและกําไรไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังส่งเสริม การพัฒนาของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนการจ้างงานมากกว่า 1 ล้านคน ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมจากต้นน้ํา ถึงปลายน้ํา และมีรายได้ภาษีถึง 1.76 หมื่นล้านหยวน ถือว่าอิทธิพลของตลาดรถยนต์ฉางอันไม่เป็นสองรองใคร!

“แผนหลัก 3 ประการ” ในปี 2023 ดำเนินไปในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงของ Changan
Automobile โดยเผยศักยภาพในการพัฒนาอย่างเต็มที่ และพลิกโฉมเป็นบริษัทเทคโนโลยีการเดินทางอัจฉริยะที่มีคาร์บอนต่ำอย่างครอบคลุม แผนพลังงานใหม่ “แชงกรี-ลา” ได้ก้าวกระโดดไปสู่อีกระดับหนึ่ง โดย Avatr ได้สร้างภาพลักษณ์แบรนด์การขับขี่อัจฉริยะระดับไฮเอนด์ Avatr 11 และ Avatr 12 เปิดตัวสู่ตลาดได้สำเร็จด้วยราคาเฉลี่ย 350,000 -370,000 RMB ผู้ใช้ “หลังยุค 90” มีสัดส่วนมากกว่า 50%; Deepal เป็นที่รู้จักในนามของ รถ “Super Range Extended” ระยะแรกเริ่มสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ทันสมัย มีเทคโนโลยี วัยรุ่น และมีพลัง ส่วนแบรนด์ Changan Qiyuan ได้รับการเปิดตัว นำอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคของ “รถยนต์ดิจิทัลอัจฉริยะใหม่” และกลายเป็นอนาคตที่สำคัญของการพัฒนารถยนต์ฉางอัน ในเวลาเดียวกัน Changan Automobile ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ 3 แห่งในอุตสาหกรรม ได้แก่ CATL, Ganfeng Lithium Industry และ NIO โดยเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการพัฒนาพลังงานใหม่ๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่พลังงาน ห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ และสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่

แผนการสู่ความเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะ “Dubhe Plan” ได้สร้างความก้าวหน้าครั้งใหม่: ยุค AI มาถึงแล้ว
Changan Automobile ยึดมั่นในหลัก “ไม่อัจฉริยะ ไม่ใช่ฉางอัน ไม่มีเทคโนโลยี ไม่ใช่ฉางอัน” ซึ่งได้สร้าง
ความสําเร็จด้านเทคโนโลยีหลักอัจฉริยะจํานวนมาก เปิดตัวเทคโนโลยีหลักมากกว่า 30 เทคโนโลยี เช่น APA7.0 เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม ร่วมมือกับ Horizon ในการก่อตั้ง Changxian Intelligence โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างขีดความสามารถอัจฉริยะที่ควบคุมได้แบบเต็มรูปแบบในระดับชั้นนำของโลก และผนึกกำลังกับ Huawei เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านระบบและส่วนประกอบการขับขี่อัจฉริยะของยานยนต์ระดับโลก
นอกจากนี้ยังได้สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท องค์กรชั้นนำทั่วโลกต่าง ๆ มากกว่า 30 แห่ง ร่วมดำเนินการเชิงกลยุทธ์และมุ่งเน้นไปที่การวิจัยเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นยานยนต์

อัจฉริยะสัญชาติจีนระดับชั้นแนวหน้า ด้วยการขยาย “กลุ่มพันธมิตร” อย่างต่อเนื่อง Changan Automobile
ได้ค่อยๆ ปรับปรุงห่วงโซ่อุตสาหกรรมอัจฉริยะด้านพลังงานใหม่ร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง บรรลุผลประโยชน์
และผลลัพธ์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย พร้อมเปิดบทใหม่ในการสร้างระบบนิเวศน์ความร่วมมือสำหรับรถยนต์จีนในยุค
รถไฟฟ้าอัจฉริยะ

แผนสู่ Globalization “Vast Ocean” ขยายฐานใหม่: ในปี 2023 เป็นปีแรกของกลยุทธ์ “Vast Ocean”
ของ Changan Automobile ยึดมั่นในหลักที่ว่า “Changan จะต้องก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ และต้องมีฐานการ
ผลิตในต่างประเทศ เท่านั้น” เปิดตัวแผน “Vast Ocean” อย่างเป็นทางการ ชี้แจงเป้าหมายการพัฒนา “Four
Ones” ในต่างประเทศ มุ่งมั่นส่งเสริมแผนรูปแบบระดับโลก “1+5+2” โดยผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปยัง 63 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ในรัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย ชิลี เม็กซิโก และประเทศอื่น ๆ เป็นแบรนด์จีนที่มียอดขายครองเป็นอันดับ 1 และ 2 ในตลาดต่างประเทศ

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2023 Changan Automobile จัดงานแถลงข่าว ฐานการผลิตแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่กรุงเทพฯ นำทัพโดยรถยนต์ DEEPAL เข้าสู่ประเทศไทยและขยายสู่ตลาดโลกอย่างเป็น
ทางการ ปัจจุบันได้สะสมยอดสั่งซื้อไปแล้วกว่า 5,000 คัน เปิดบทใหม่ในการขยายสู่ตลาดโลก

ในขณะเดียวกัน Changan Automobile ได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบปฏิบัติการทั่วโลก ส่งเสริมการดําเนินงานในท้องถิ่น (Localization) เปิดตัวฐานผลิตในต่างประเทศแห่งแรก“ประเทศไทย – ฐานการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ (Changan Thailand Manufacturing Base)” และพร้อมกันได้จัดตั้งบริษัทท้องถิ่นและทีมปฏิบัติการท้องถิ่น 3 บริษัทในประเทศไทย ได้แก่ Changan Auto Southeast Asia, Changan Auto Sales (Thailand) และ Changan Auto Components (Thailand) เป็นเครื่องหมายว่า Changan Automobile พัฒนาอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกําลังค่อยๆ เปลี่ยนเป็นจากพิมพ์เขียวเชิงกลยุทธ์ให้เป็นแผนปฏิบัติการจริง ในอนาคต Changan Automobile จะขยายฐานการผลิตไปยังยุโรปอเมริกา และสถานที่อื่น ๆ เพื่อสร้างกำลังการผลิตทั่วโลก

นี่คือการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อแสดงความขอบคุณพันธมิตรและทบทวนถึงผลงานของปีที่ผ่านมา
ในปี 2023 Changan Automobile ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อส่งมอบรถยนต์ที่ตอบโจทย์สูงสุดแก่ลูกค้าท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง ในปีที่ผ่านมา ศักยภาพของแบรนด์ Changan เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการออกแบบที่เป็นผู้นำเทรนด์ การขยายตลาดต่างประเทศอย่างรวดเร็ว รถยนต์อัจฉริยะพลังงาน
ใหม่ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ Changan Automobile ยังคงรักษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพสูงสู่ตลาด ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีซัพพลายเออร์ ตัวแทนจำหน่าย พนักงาน ลูกค้า สื่อมวลชน ฯลฯ เราหวังว่าพันธมิตรทุก
ท่านจะร่วมทำงานและต่อสู้ไปด้วยกัน

การแข่งขันที่ท้าทายของตลาดรถยนต์จีนในปี 2024 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีก และ Changan Automobile
ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง ท่านประธาน Zhu Huarong ได้สะท้อนมุมมองผ่านการตั้งคําถามและตอบคำถามด้วยตนเองอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและความท้าทายที่ดุเดือดเมื่อเร็ว ๆ นี้
ตัวอย่างเช่น แจ้งพันธมิตรเกี่ยวกับการร่วมทุนระหว่าง Changan และ Huawei ผ่านการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ดี
ร่วมกัน โดยท่านประธานหวังว่าจะทํางานร่วมกับพันธมิตรทุกฝ่ายเพื่อเริ่มต้นบทใหม่และเร่งการขยายสู่ตลาดโลก

นี่คือการประชุมเชิงปฏิญาณ เพื่อการก้าวกระโดดครั้งใหม่และการวางแผนการสําหรับอนาคต
สามกลยุทธ์หลักของบริษัทในปี 2023 ได้วางรากฐานของ Changan สําหรับอนาคตแล้ว เพื่อคว้าโอกาสที่
สําคัญในการพัฒนาอีกสองปีข้างหน้า Changan Automobile ได้ออกเดินทางและไต่สู่จุดสูงสุดอีกครั้งบน
พื้นฐานของความสําเร็จครั้งใหม่ในปี 2024 Mr.Wang Jun ประธาน Changan Automobile กล่าวว่า “ในปี
2024 พวกเราได้สรุปออกมาเป็น ‘โอกาสสําคัญทั้ง 5 ‘ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะสามารถคว้าโอกาสเหล่านี้
ไปพร้อมๆกัน และเชื่อมั่นว่าพวกเราจะมีศักยภาพที่มากขึ้นในปี 2024!”

• โอกาสที่หนึ่ง คว้าโอกาสผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างมั่นคง ไตรมาสแรกของปีนี้ รถกระบะ Changan Hunter
REEV คันแรกของโลกจะเริ่มส่งมอบ; ไตรมาสที่สอง Deepal SUV G318 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ;
ไตรมาสที่สาม Avatr SUV รุ่นที่ 2 E15, Deepal C857 และ Changan Kaicheng G393 จะเปิดตัว
อย่างเป็นทางการ; ไตรมาสที่สี่ รถใหม่ CD701, Avatr คูเป้ขนาดกลาง E16, Changan Qiyuan C798,
Changan Mazda J90A เป็นต้น จะทยอยเปิดตัว เพื่อบรรลุการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะจำนวนมาก
อย่างรวดเร็วิว ภายในปี 2028 Changan Automobile จะเปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่มากกว่า 30 รุ่น

โอกาสที่สอง รูปแบบทางเทคโนโลยีเชิงนิเวศน์ของ ฉางอัน ออโตโมบิล ค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่าง
พร้อมคว้าโอกาสในการแข่งขันมาอย่างมั่นคง รถใหม่อัจฉริยะดิจิทัลที่เปลี่ยนรูปได้ เป็นรถใหม่
อัจฉริยะดิจิทัลคันแรกที่ติดตั้ง SDA super platform จะผลิตสำเร็จเป็นจํานวนมากในเดือนตุลาคมปีนี้
ความก้าวหน้าโดยรวมล้ำหน้าเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมมมากกว่า 2 ปี นำมาซึ่งการเปิดยุคใหม่ของยาน
ยนต์อัจฉริยะดิจิทัล
โอกาสที่สาม โลกาภิวัตน์ได้สร้างช่องทางการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างการคว้าโอกาสใน
ต่างประเทศอย่างมั่นคง ในปี 2024 Changan Automobile จะเปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่ในตลาด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่า 7 รุ่น เช่น Avatr 11, Lumin และ CD701 เป็นต้น และสำเร็จการสร้าง
ช่องทางการติดต่อมากกว่า 530 รายการ ในตลาดยุโรปจะเปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่มากกว่า 5 รุ่น
อย่างต่อเนื่อง เช่น Avatr 11, Deepal S7 และ C327 เป็นต้น ซึ่งจะเร่งการเข้าสู่ตลาด ที่ยังว่างอยู่เช่น
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ และอิสราเอล และคาดว่าปริมาณการส่งออกจะมากกกว่า
500,000 คัน

ในปี 2025 ฐานการผลิตของจังหวัดระยอง ประเทศไทย ที่มีกําลังการผลิตปีละ 100,000 คัน จะเริ่มการ
ผลิตอย่างเป็นทางการ และจะขยายเป็น 200,000 คันในอนาคต และจะส่งออกสู่ตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวาทั่ว
โลก ปัจจุบันมีแผนที่ผลิตรถยนต์รุ่น C857 และจะมีการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่จํานวนหนึ่งในอนาคต นํามาซึ่ง
โอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นมากกว่า 3 หมื่นล้านหยวน

โอกาสที่สี่ Changan Automobile ได้กําหนดเป้าหมายโอกาสทางการตลาดอย่างแม่นยํา ส่วนแบ่ง
การตลาดของยานยนต์พลังงานใหม่ในปักกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ย เซี่ยงไฮ้ และภูมิภาคอื่น ๆ ยังคงต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม Changan Automobile ยังคงมีโอกาสที่จะเติบโตในตลาดดังกล่าวกว่า 500,000
คัน

โอกาสที่ห้า โอกาสในการเปลี่ยนแปลงของ Changan Automobile มองหน้าค้นหาอนาคต
Changan ยืนยันว่ารถยนต์พลังงานใหม่เป็นเพียงบทนำเท่านั้น แต่รถยนต์อัจฉริยะดิจิทัลใหม่ คือ
อนาคตที่แท้จริง ในด้านรถยนต์อัจฉริยะดิจิทัลใหม่ Changan Automobile จะเปิดตัวรถยนต์อัจฉริยะ
ดิจิทัลใหม่มากกว่า 10 รุ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ให้มากกว่า 2.4 ล้านคัน
ภายในปี 2030 จะมีการลงทุนรวม 2 แสนล้านหยวน และจะเพิ่มทีมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากกว่า 10,000 คน ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก กลายเป็นผู้นําในยุคของ “รถยนต์อัจฉริยะ
ดิจิทัลใหม่”

ดําเนินการแผนปฏิบัติการ “ 215 Partner Action Plan เพื่อบรรลุผลการก้าวกระโดดครั้งใหม่
ในปี 2024

การพลิกโฉมของบริษัท ไปสู่บริษัทเทคโนโลยีด้านการเดินทางคาร์บอนต่ําอัจฉริยะ Changan Automobile
ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของบริษัทรถยนต์จีน วางรูปแบบการแข่งขันระดับโลกที่แข็งแกร่งในอนาคต และได้รับ
ความเชื่อมั่นจากแบรนด์จีนให้พัฒนาใน ทิศทางใหม่และสูงขึ้น การทบทวนได้ก่อให้เกิดแผนนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจเวอร์ชัน 7.0 ด้วยการรวมการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก Changan Automobile จะดำเนินการแผนปฏิบัติการ “ 215 Partner Action Plan” ซึ่งก็คือ ยึดมั่นใน “การส่งเสริมหลัก 2 ประการ” ยกระดับ
“ความสัมพันธ์หลักหนึ่งเดียว” และ บรรลุ “ก้าวกระโดดใหม่ที่สำคัญ 5 ประการ”

ยึดมั่นใน “การส่งเสริมหลัก 2 ประการ” ประการแรก ยึดมั่นในการส่งเสริมรถยนต์พลังงานใหม่และ
รถยนต์เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม และจะยึดมั่นในกลยุทธ์ทางธุรกิจ “สองความแข็งแกร่ง การอยู่ร่วมกัน และ
ความก้าวหน้า” ของรถยนต์แบบดั้งเดิมและรถยนต์พลังงานใหม่ ประการที่สอง ยึดมั่นในการส่งเสริมทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศโดยควบคู่กัน บนพื้นฐานของการรักษาเสถียรภาพปัจจัยพื้นฐานในประเทศเทศจีนและวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของกระแสโลกาภิวัตน์ไว้ในส่วนที่สำคัญ สร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ของแผนการคู่ขนานระหว่างประเทศและในประเทศ

ยกระดับ “ความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งเดียว” Changan Automobile ยึดมั่นในแนวคิดของ “ความ
ซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม และ การได้ประโยชน์ร่วมกัน win-win” และทํางานร่วมกับตัวแทนจําหน่าย ซัพพลาย
เออร์ ลูกค้า เพื่อรักษาความร่วมมือของ “การแบ่งปันความเสี่ยง การสร้างคุณค่า และการแบ่งปันผลประโยชน์”
ร่วมกันเพื่อแสวงหาอนาคต มุ่งมั่นที่จะยกระดับความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ พร้อมยกระดับความร่วมมือ
ด้านยานยนต์ทั่วโลก ประสบการณ์ ความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายและลูกค้า

บรรลุ “ก้าวกระโดดใหม่ที่สำคัญ 5 ประการ” Changan Automobile วางแผนที่จะบรรลุการก้าว
กระโดดใหม่ในทุกๆทาง ด้วยการพยายามบรรลุการเปลี่ยนผ่านสู้การก้าวกระโดดครั้งใหม่ การยกระดับในด้านแบรนด์ การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี การได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และด้านประสบการณ์การบริการ
จากพิมพ์เขียวเชิงกลยุทธ์ “215” Changan Automobile ได้กําหนดกลยุทธ์โดยรวมเกี่ยวกับ “การ
รักษาตำแหน่งทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และการรับประกัน
เทคโนโลยี” ในปี 2024 Changan Automobile จะร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างเทคโนโลยีอัจฉริยะที่แข็งแกร่ง และเร่งการขยายตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างรูปแบบระดับโลก ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำไปสู่เป้าหมายการขาย 2.8 ล้านคัน รวมถึง Changan UNI 1.25 ล้านคัน ,Changan Qiyuan 250,000 คัน, Deepal 280,000 คัน , Avatr 90,000 คัน , Changan Kaicheng 230,000 และ 480,000 คัน ในตลาดต่างประเทศ

รถยนต์ดิจิทัลอัจฉริยะใหม่ Changan Qiyuan E07 ผลิตเป็นจำนวนมากอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม

จากประสบการณ์ของ Changan Automobile ในด้านการผลิตรถยนต์มากกว่า 40 ปี บนคำจำกัดความ
ของรถยนต์ที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (Software-Defined Vehicle) รถยนต์คันแรกของฉางอัน ได้ติดตั้ง SDA
Super platform ตอบสนองโซลูชันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่กําหนดค่าได้หลากหลาย รถอัจฉริยะดิจิทัลใหม่นี้
รวบรวม “สมองอัจฉริยะ” “ตัวรถอัจฉริยะ” และ “บริการอัจฉริยะ” เข้าไว้ด้วยกัน Mr.Wang Jun ประธานฉาง
อัน ออโตโมบิล ได้ประกาศว่ารถยนต์รุ่นนี้จะเข้าร่วมอยู่ในตระกูล Changan Qiyuan อย่างเป็นทางการและ
ใช้ชื่อว่า Changan Qiyuan E07 โดยจะมีการผลิตจำนวนมากในเดือนตุลาคมปีนี

ในฐานะที่เป็นไข่มุกบนยอดพีระมิดของ Changan Qiyuan E07 สามารถบรรลุฟังก์ชั่นต่างๆได้ เช่น การ
เปลี่ยนรูปเพียงคลิกเดียว เป็นมิตรด้านความปลอดภัย และการชาร์จด้วยตัวเอง เป็นต้น Changan Automobile เป็นบริษัทแรกที่ทำให้ Transformers กลายเป็นความจริง หาก Changan UNI เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาในปัจจุบันของบริษัท Changan Qiyuan ก็จะเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาในอนาคตของบริษัทเช่นกัน

Changan Automobile ยึดมั่นใน “No.1 Project” มาโดยตลอด หลังจากการประชุมพันธมิตร งาน
Fan Festival ครั้งที่ 8 ก็เริ่มต้นขึ้นด้วยความตื่นเต้น Changan Automobile ให้บริการครบวงจรสำหรับ
ลูกค้าในการ “ซื้อ ขาย ใช้ ซ่อม และให้บริการ” โดยส่งเสริมการดำเนินงานให้กับลูกค้าอย่างมุ่งมั่น พร้อมสัมผัสประสบการณ์การบริการแบบก้าวกระโดดครั้งใหม่ ยึดมั่นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างบริการใหม่ๆ ที่ “ชาญฉลาดและเชิงรุก” สร้างการจัดการด้านการดูแลลูกค้าให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่แตกต่างของแบรนด์ Changan เปลี่ยนจากการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการสร้างมูลค่าเชิงรุกให้กับลูกค้าพร้อมสัมผัสประสบการณ์ในมิติใหม่

ในปี 2024 จะเป็นปีที่การแข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้น ถึงแม้จะเป็นยุคของการแข่งขันสูงสุด แต่ก็ถือเป็นช่วงเวลาแห่ง
โอกาสที่ดีเช่นกัน ประธาน Zhu Huarong คาดการณ์ว่า “ในปี 2030 จะมีการผลิตรถยนต์ 37 ล้านคันในประเทศจีน โดยแบ่งเป็นการจำหน่ายในประเทศจีนจำนวน 30 ล้านคัน และอีก 7 ล้านคันจะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศอัตราการรุกตลาดของรถยนต์พลังงานใหม่จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยในอีก 5 ปีข้างหน้าสูงถึง 13% ปัจจุบันแบรนด์จีนมีโอกาสทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ จีนมีรากฐานและความแข็งแกร่งในการสร้างแบรนด์รถยนต์ระดับโลก ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการสร้างแบรนด์ระดับโลก จากการปฏิว้ติทางธุรกิจทั้ง 3 ครั้ง แผนนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจเวอร์ชัน 7.0 เป็นแนวคิดหลัก ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงในการเป็นบริษัทเทคโนโลยีการด้านเดินทางที่ชาญฉลาดและมีคาร์บอนต่ำ สู่ความเป็นแบรนด์ระดับโลก!

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Changan

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Nuttanon P.