ใน

คปภ. อนุมัติ เกณฑ์ประกันรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) คุ้มครองแบตเตอรี่ตามการใช้งาน ลดเบี้ยผู้ขับขี่ประวัติดีสูงสุด 40% เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

หลังจากที่ คปภ.ร่างเกณฑ์ประกันรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยแยกการคุ้มครองแบตเตอรี่ตามการใช้งาน ล่าสุดก็ได้อนุมัติร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยให้กับบริษัทประกัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

คปภ. อนุมัติ เกณฑ์ประกันรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) คุ้มครองแบตเตอรี่ตามการใช้งาน  เริ่มใช้ 1 ม.ค. 67

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อนุมัติคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) มีสาระสำคัญดังนี้

ในเกณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าใหม่นี้ ได้มีการแยกคุ้มครองแบตเตอรี่จากตัวรถยนต์ กรณีที่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจนต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งชุด บริษัทประกันจะชดใช้สินไหมทดแทนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าตามอายุการใช้งานแบตเตอรี่ โดยปีแรก (ไม่เกิน 1 ปี) ชดใช้สินไหมทดแทน 100% และลดอัตราการชดใช้ปีละ 10% ชดใช้ต่ำสุด 50% (อายุเกิน 5 ปี)

นอกจากนี้ คปภ. ยังได้เพิ่มเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเพิ่มได้ตามความสมัครใจ เช่น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ กรณีที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเกิน 1 ปีต้องการซื้อประกันเพิ่ม เพื่อความอุ่นใจ, การชดใช้ความเสียหายต่อเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างการชาร์จ เป็นต้น

ในเกณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ยังใช้ข้อมูลพฤติกรรมผู้ขับขี่ย้อนหลัง 12 เดือนที่มาเป็นปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันภัยด้วย โดยกำหนดความเสี่ยงระดับ 1 – 5 และสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด 5 คน ถ้าหากผู้ขับขี่มีประวัตดี ก็จะได้รับส่วนลดประวัติของตัวผู้ขับขี่สูงสุด 10-40%

 

คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป หากบริษัทไม่สามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยตามคำสั่งนี้ได้ ให้ใช้กรมธรรม์กันภัยรถยนต์เดิมออกให้ผู้เอากันประกันไปก่อน แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ที่มา คปภ.

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Sakura P.