ใน

ปี 2023 ยานยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) ในไทย เติบโตขึ้น 380% ยอดจดทะเบียนใหม่มากถึง 100,219 คัน แซงรถประเภทไฮบริด

ปี 2023 ถือได้ว่าเป็นปีที่มีรถยนต์ไฟฟ้าเปิดตัวมากมายในประเทศไทย ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV), รถยนต์ไฮบริด (HEV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) เรามาชมข้อมูลสรุปกันดีกว่าว่าอัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

ปี 2023 ยานยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) ในไทย เติบโตขึ้น 380% ยอดจดทะเบียนใหม่มากถึง 100,219 คัน แซงรถประเภทไฮบริด

ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2023 มียอดจะทะเบียนใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) จำนวน 100,219 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2022 ถึง 79,403 คัน ซึ่งปี 2022 มียอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าล้วน 20,816 คัน อัตราการเติบโตจากปีก่อนหน้าคิดเป็น 380% มียอดจดทะเบียนรวมแซงยานยนต์ประเภทไฮบริด (HEV) เป็นที่เรียบร้อย

ยอดจดทะเบียนใหม่ปี 2023ในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนั้น แบ่งประเภทรถออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า และรถบรรทุกไฟฟ้า โดยมียอดจดทะเบียนใหม่ดังนี้

1 .ประเภทรถยนต์

 • กลุ่ม BEV มียอดจดทะเบียนใหม่ จำนวน 76,366 คัน
 • กลุ่ม HEV มียอดจดทะเบียนใหม่ จำนวน 84,476 คัน
 • กลุ่ม PHEV มียอดจดทะเบียนใหม่ จำนวน 11,703 คัน

ถึงแม้ว่ายอดจดทะเบียนรวมของยานยนต์ BEV จะมียอดมากกว่ายานยนต์ประเภท HEV แต่ยอดจดทะเบียนในกลุ่มรถยนต์นั้น รถยนต์ประเภท HEV ที่มียอดจดทะเบียนใหม่จำนวน 84,476 คัน มียอดสูงกว่ารถยนต์ BEV ที่มียอดจดทะเบียใหม่ 76,366 คัน แต่คาดว่าในปี 2024 นี้ รถยนต์ BEV มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นและสามารถแซงรถยนต์ HEV ได้

2. ประเภทรถจักยานยนต์ไฟฟ้า

 • กลุ่ม BEV มียอดจดทะเบียนใหม่ จำนวน 21,927 คัน
 • กลุ่ม HEV มียอดจดทะเบียนใหม่ จำนวน 593 คัน
 • กลุ่ม PHEV ไม่มียอดจดทะเบียนใหม่

3. รถสามล้อไฟฟ้า

 • กลุ่ม BEV มียอดจดทะเบียนใหม่ จำนวน 432 คัน
 • กลุ่ม HEV ไม่มียอดจดทะเบียนใหม่
 • กลุ่ม PHEV ไม่มียอดจดทะเบียนใหม่

4. รถโดยสารไฟฟ้า

 • กลุ่ม BEV มียอดจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,218 คัน
 • กลุ่ม HEV ไม่มียอดจดทะเบียนใหม่
 • กลุ่ม PHEV ไม่มียอดจดทะเบียนใหม่

5.  รถบรรทุกไฟฟ้า

 • กลุ่ม BEV มียอดจดทะเบียนใหม่ จำนวน 276 คัน
 • กลุ่ม HEV ไม่มียอดจดทะเบียนใหม่
 • กลุ่ม PHEV ไม่มียอดจดทะเบียนใหม่

จากรายงานยอดสะสมของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด เห็นได้ว่ายานยนต์ในกลุ่ม BEV นั้นมียอดการจดทะเบียนใหม่เติบโตขึ้นทุกประเภทในปี 2023 และในประเภทรถยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) นั้นก็มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด โดยมียอดสะสมเป็น 131,856 คัน เพิ่มขึ้นจาก 32,081 คันในปี 2022 อัตราการเติบโตคิดเป็น 311%

ส่วนรถยนต์ไฮบริด (HEV) มียอดสะสมเป็น 343,604 คัน เพิ่มขึ้นจาก 259,812 คันในปี 2022 อัตราการเติบโตคิดเป็น 32.25% และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) มียอดสะสมเป็น 53,979 คัน เพิ่มขึ้นจาก 42,415 คันในปี 2022 อัตราการเติบโตคิดเป็น 27.26%

คาดว่าในปี 2024 ที่จะมียานยนต์ไฟฟ้าใหม่อีกมากมายเตรียมเปิดตัวในประเทศไทย ก็อาจจะทำให้ยอดจะทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้าสูงเพิ่มมากขึ้น และอาจจะเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเหมือนกับในปี 2023

ที่มา สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, Yossapong Laoonual ข้อมูลสถิติ กรมการขนส่งทางบก

 

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Sakura P.