ใน

สรุปภาษีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ปี 2567 แต่ละรุ่นต้องจ่ายปีละเท่าไหร่

ตามมติ ครม. ได้ประกาศลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าลง 80% ของอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2568 เรามาชมกันว่ารถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่

สรุปภาษีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ปี 2567 แต่ละรุ่นต้องจ่ายปีละเท่าไหร่

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน คิดตามน้ำหนักรถยนต์ดังนี้

 • น้ำหนัก ไม่เกิน 500 กก. – เสียภาษี 30 บาท
 • น้ำหนัก 501 – 750 กก. – เสียภาษี 60 บาท
 • น้ำหนัก 751 – 1,000 กก. – เสียภาษี 90 บาท
 • น้ำหนัก 1,001 – 1,250 กก. – เสียภาษี 160 บาท
 • น้ำหนัก 1,251 – 1,500 กก. – เสียภาษี 200 บาท
 • น้ำหนัก 1,501 – 1,750 กก. – เสียภาษี 260 บาท
 • น้ำหนัก 1,751 – 2,000 กก. – เสียภาษี 330 บาท
 • น้ำหนัก 2,001 – 2,500 กก. – เสียภาษี 380 บาท
 • น้ำหนัก 2,501 – 3,000 กก. – เสียภาษี 440 บาท
 • น้ำหนัก 3,001 – 3,500 กก. – เสียภาษี 480 บาท
 • น้ำหนัก 3,501 – 4,000 กก. – เสียภาษี 520 บาท
 • น้ำหนัก 4,001 – 4,500 กก. – เสียภาษี 560 บาท
 • น้ำหนัก 4,501 – 5,000 กก. – เสียภาษี 600 บาท
 • น้ำหนัก 5,001 – 6,000 กก. – เสียภาษี 640 บาท
 • น้ำหนัก 6,001 – 7,000 กก. – เสียภาษี 680 บาท
 • น้ำหนัก 7,001 ขึ้นไป – เสียภาษีปีละ 720 บาท

*ตัวอย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model 3 รุ่น RWD มีน้ำหนักรถ 1,765 กก. ดังนั้นจะต้องเสียภาษีในปี 2567 คิดเป็น 330 บาท

ส่วนอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน คิดตามน้ำหนักดังนี้

 • น้ำหนัก ไม่เกิน 500 กก. – เสียภาษี 15 บาท
 • น้ำหนัก 501 – 750 กก. – เสียภาษี 30 บาท
 • น้ำหนัก 751 – 1,000 กก. – เสียภาษี 45 บาท
 • น้ำหนัก 1,001 – 1,250 กก. – เสียภาษี 80 บาท
 • น้ำหนัก 1,251 – 1,500 กก. – เสียภาษี 100 บาท
 • น้ำหนัก 1,501 – 1,750 กก. – เสียภาษี 130 บาท
 • น้ำหนัก 1,751 – 2,000 กก. – เสียภาษี 160 บาท
 • น้ำหนัก 2,001 – 2,500 กก. – เสียภาษี 190 บาท
 • น้ำหนัก 2,501 – 3,000 กก. – เสียภาษี 220 บาท
 • น้ำหนัก 3,001 – 3,500 กก. – เสียภาษี 240 บาท
 • น้ำหนัก 3,501 – 4,000 กก. – เสียภาษี 260 บาท
 • น้ำหนัก 4,001 – 4,500 กก. – เสียภาษี 280 บาท
 • น้ำหนัก 4,501 – 5,000 กก. – เสียภาษี 300 บาท
 • น้ำหนัก 5,001 – 6,000 กก. – เสียภาษี 320 บาท
 • น้ำหนัก 6,001 – 7,000 กก. – เสียภาษี 340 บาท
 • น้ำหนัก 7,001 ขึ้นไป กก. – เสียภาษี 360 บาท

ซึ่งอัตราการเสียภาษีดังกล่าวใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2568 รถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนหลังจากวันที่กำหนดอาจจะต้องจ่ายภาษีในราคาเดิมก่อนจะมีการลดราคา หรืออาจจะต้องรอประกาศจาก ครม. อีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Sakura P.