ใน , ,

ขับ TANK 300 HEV ลุยแกรนด์แคนยอน ขึ้นเขาสวรรค์ ตระเวนชมของดี อ.สวนผึ้ง ราชบุรี

คลิปนี้มาแบบสบาย ๆ กับการขับ TANK 300 HEV ไปตะลุยแกรนด์แคนยอนและขับ off-road ขึ้นเขาสวรรค์ ตะเวนชมของดี อ.สวนผึ้ง ราชบุรี

ขับ TANK 300 HEV ลุยแกรนด์แคนยอน ขึ้นเขาสวรรค์ ตระเวนชมของดี อ.สวนผึ้ง ราชบุรี

📌 เลือกหัวข้อรับชม
00:00 – GWM Tank 300
00:48 – Mission Ratchaburi Explore
01:30 – House Smoked by KAAN
02:31 – แกรนด์แคนยอน ราชบุรี
06:45 – ไร่กาแฟชูอนันต์
08:38 – Land Of Us Camp
12:03 – เขาสวรรค์ (โป่งแห้ง) สวนผึ้ง ราชบุรี
15:05 – สรุป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ Tank 300 HEV ได้ที่นี่

🔴 คลิปที่เกี่ยวข้อง
1. พรีวิวลองขับ GWM TANK 300 HEV https://www.youtube.com/watch?v=IUGAcgM04F4
2. พรีวิว GWM Tank 500 HEV https://www.youtube.com/watch?v=JlpVzz97PN8

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย tomimod