ใน

บริษัทการตลาดคาดการณ์ว่า รถยนต์ไฟฟ้าล้วนเจเนอเรชั่นใหม่ (BEV) จะมีราคาถูกกว่ารถยนต์น้ำมัน (ICE) ในปี 2027

ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ส่วนใหญ่ยังคงมีราคาสูงกว่ารถยนต์น้ำมัน (ICE) ล่าสุดบริษัทวิจัยการตลาด Gartner ได้คาดการณ์ว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้านี้ ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนจะต่ำกว่ารถยนต์น้ำมัน เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง

บริษัทการตลาดคาดการณ์ว่า รถยนต์ไฟฟ้าล้วนเจเนอเรชั่นใหม่ (BEV) จะมีราคาถูกกว่ารถยนต์น้ำมัน (ICE) ในปี 2027

Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2027 นั้น 15% ของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่งก่อตั้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะถูกซื้อกิจการหรือล้มละลาย แต่ไม่ได้หมายความว่า ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจะล้มละลายทั้งหมด

Pedro Pacheco รองประธานฝ่ายวิจัยของ Gartner ให้ความเห็นว่า สิ่งที่พูดถึงนี้เป็นเพียงเฟสใหม่ที่บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะและดำเนินกิจการต่อไปได้

สิ่งที่จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) มีราคาลดลงก็คือ นวัตกรรมใหม่ ๆ บริษัท Gartner เผยว่า ผู้ครองตลาด OEM รายใหม่ต้องการกำหนดนิยามใหม่ให้กับสถานะยานยนต์ที่เป็นอยู่ โดยผู้ครองตลาดได้นำนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้การผลิตง่ายขึ้นและลดต้นทุนลง เช่น สถาปัตยกรรม Centralized หรือการนำ Gigacasting มาใช้ในการผลิต วิธีนี้ช่วยลดต้นทุนทั้งการผลิตและลดระยะเวลาในการประกอบรถ ดังนั้นจึงทำให้ผู้ผลิตรายเก่าไม่มีทางเลือกที่จะต้องนำนวัตกรรมใหม่ ๆ  มาใช้ด้วย เพื่อความอยู่รอดของบริษัท

เมื่อบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ หันมาใช้นวัตกรรมใหม่ที่ลดต้นทุนการผลิตแล้ว จึงคาดการณ์ได้ว่า ภายในปี 2027 รถยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) เจเนอเรชั่นใหม่จะมีราคาถูกกว่าการผลิตรถยนต์น้ำมัน (ICE) เมื่อเทียบกับรถเซกเมนต์เดียวกัน เนื่องจากต้นทุนการผลิตลดลงเร็วกว่าต้นทุนแบตเตอรี่

แต่การใช้นวัตกรรมใหม่นี้ก็มีข้อเสียด้านค่าซ่อม โดย Gartner เผยว่า ภายในปี 2027 คาดว่าต้นทุนเฉลี่ยการซ่อมตัวถังรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่จากอุบัติเหตุร้ายแรงจะเพิ่มขึ้น 30% หมายความว่า รถยนต์ไฟฟ้าที่เกิดอุบัติเหตุหรือเสียหาย มีแนวโน้มที่จะคืนทุนประกัน เนื่องจากค่าซ่อมแพงกว่ามูลค่าของรถ นอกจากนี้ค่าซ่อมที่แพงขึ้นก็จะส่งผลต่อเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท Gartner เตือนไว้ล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม เทรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้าโลกยังคงเติบโตในปีนี้ Gartner คาดการณ์ว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะสูงถึง 184 ล้านคันในปีนี้ และในปี 2025 จะมีการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20.6 ล้านคัน รวมถึงหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงคัดกรองบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่มีศักยภาพและสามารถอยู่รอดต่อไปในธุรกิจได้

ที่มา electrek

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Sakura P.