ใน , ,

รวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานจริง PEA Volta อยากให้ปรับปรุงอะไรบ้าง

รวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานสถานีชาร์จของ PEA Volta จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่มักจะติดตั้งในสำนักงาน PEA ละปั๊มน้ำมันบางจาก มาชมกันว่าผู้ใช้งานจริงมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง เพื่อแนะนำให้มีการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการชาร์จให้ดียิ่งขึ้น

รวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานจริง PEA Volta อยากให้ปรับปรุงอะไรบ้าง

ทีมงานได้ทำการรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุง และข้อดีจุดเด่น จากผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่สถานี PEA Volta จากหน้าเพจ Facebook iMoD โดยแบ่งเป็นหัวข้อตามจำนวนความคิดเห็นดังนี้

ข้อแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข

 1. ไฟไม่แรง ควรปรับปรุงกำลังไฟ ปล่อยไฟให้เต็ม เนื่องจากชาร์จจริงไม่ถึง 50kW, 120kW | 32 ความเห็น
 2. เพิ่มช่องทางการชำระเงิน เช่น ตัดบัตรเครดิต หรือสแกนจ่ายหน้าตู้ แต่ถ้าเป็น Wallet ควรบันทึกข้อมูลบัตร ไม่ต้องกรอกทุกครั้ง | 37 ความเห็น
 3. กระจายจุดชาร์จมากขึ้น และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกที่ควรมีตู้ชาร์จ | 8 ความเห็น
 4. ปรับแก้ไขแอป ให้สลับใช้งานหน้าจออื่นได้ ขณะชาร์จ เช่น เติมเงินได้ | 4 ความเห็น
 5. ติดป้ายหน้าปั๊มน้ำมันให้ชัดเจนว่ามี PEA Volta | 3 ความเห็น
 6. มีระบบค่าปรับ สำหรับรถที่ไม่ถอดหัวชาร์จออก จอดแช่แล้วไม่ชาร์จ | 4 ความเห็น
 7. สามารถติดตามการชาร์จของรถที่ชาร์จอยู่ได้ผ่านแอป | 3 ความเห็น
 8. เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ตู้เครื่องดื่ม ตู้อาหาร เนื่องจากปั๊มหรือสถานที่ติดตั้งตู้ไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวก | 12 ความเห็น
 9. ปรับแก้ไขแอปหน่วงหรือค้าง บางครั้ง | 8 ความเห็น
 10. ปัญหาหัวชาร์จเสีย ชาร์จไม่เข้า | 2 ความเห็น
 11. ตู้ชาร์จในสำนักงาน PEA หรือบางปั๊มน้ำมัน ควรเปิด 24 ชม. | 4 ความเห็น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือสิ่งที่อยากให้มีเพิ่ม

 1. เพิ่มตู้ชาร์จ 120kW -360kW ปัจจุบันมีน้อย ควรเพิ่มในเส้นทางหลักหรือในสำนักงาน PEA | 20 ความเห็น
 2. มีหลังคาบังแดด บังฝน | 5 ความเห็น
 3. ติดตั้งตู้ชาร์จสถานที่อื่น ๆ เช่น ร้านอาหาร อาจติดตู้ 25kW, Community Mall | 8 ความเห็น
 4. เพิ่มระบบจอง 1 หัวชาร์จ| 5 วามเห็น
 5. ปรับพื้นที่การจอดรถ ให้กว้าง รองรับตำแหน่งการชาร์จของรถหลายรุ่น และอาจใช้สีแยกการชาร์จ AC, DC ให้ชัดเจน | 2 ความเห็น
 6. เพิ่มตู้ชาร์จอย่างน้อย 4 หัวขึ้นไป ต่อสถานีหรือปั้มน้ำมัน | 8 ความเห็น
 7. ปรับสายชาร์จให้ยาวขึ้น | 3 ความเห็น

ข้อดีหรือจุดเด่นของ PEA Volta

 1. มีระบบ Auto Charge สะดวก | 9 ความเห็น
 2. เชื่อมต่อการชาร์จง่าย ระบบค่อนข้างเสถียร ไม่ค่อยล่ม | 9 ความเห็น
 3. มีหน้าจอแสดง % แบตเตอรี่รถคันที่ชาร์จ ทำให้รู้ว่าชาร์จได้กี่ % แล้ว | 4 ความเห็น
 4. มี On peak, Off peak | 5 ความเห็น
 5. มีตู้ชาร์จในพื้นที่ห่างไกล | 4 ความเห็น

หากใครมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน PEA Volta เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของแบรนด์ในอนาคต สามารถตามเข้าไปคอมเม้นต์เพิ่มเติมได้ผ่านเพจ Facebook iMoD

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Sakura P.