ใน ,

PEA VOLTA แจ้งปรับราคาค่าอัดประจุไฟฟ้าตั้งแต่ 1 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

PEAVOLTA แจ้งปรับอัตราค่าอัดประจุไฟฟ้า โดยสถานี FastCharge 300kW ค่าบริการเริ่มต้นที่ 6.9บาท/kWh และสถานี SuperFastCharge เริ่มต้นที่ 8.8 บาท/kWh ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

PEA VOLTA แจ้งปรับราคาค่าอัดประจุไฟฟ้าตั้งแต่ 1 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

PEA VOLTA แจ้งปรับอัตราค่าอัดประจุไฟฟ้าของสถานี PEA VOLTA ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยแบ่งตามขนาดของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่..

 1. เครื่องอัดประจุไฟฟ้าต่ำกว่า 300 kW (Fast Charge)
  ช่วง PEAK – 6.9 บาท/kWh
  ช่วง OFF PEAK – 4.5 บาท/kWh
  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. เครื่องอัดประจุไฟฟ้าตั้งแต่ 300 kW ขึ้นไป (Super Fast Charge)*
  ช่วง PEAK – 8.8 บาท/kWh
  ช่วง OFF PEAK – 5.5 บาท/kWh
  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*มีแค่ในที่ 7-Eleven บาลีฮาย ชาร์จได้ไวสูงสุด 360 kW 

โดยอัตราค่าใช้บริการจะแบ่งตามช่วงเวลา TOU* (Time of Use) ดังนี้..

 • PEAK จะอยู่ในช่วง 09.00-22.00 น. วันจันทร์-ศุกร์
 • OFF PEAK จะอยู่ในช่วง 22.00-09.00 น. วันจันทร์-ศุกร์
  และ 00.00-24.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์

*ช่วงเวลา TOU เป็นไปตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับช่วง OFF PEAK ทาง PEA VOLTA ได้นับรวมวันแรงงานและวันหยุดราชการเอาไว้ด้วย ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย

ที่มา – PEA VOLTA

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Thanakrit Kongpon