ใน

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ สนับสนุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และการลงทุนด้านพลังงานทดแทน

ธนาคารออมสิน เปิดตัวสินเชื่อโซล่าเซลล์สำหรับบุคคลธรรมดา GSB Go Green และสินเชื่อ GSB for BCG Economy สนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุด้านพลังงานทดแทน

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ สนับสนุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และการลงทุนด้านพลังงานทดแทน

อันเนื่องจากปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและระบบนิเวศ  ธนาคารออมสินได้ผลักดันแนวคิดและสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน จึงเปิดตัว สินเชื่อ GSB Go Green เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในระยะยาว พร้อมสนับสนุนการซื้อปุกรณ์ติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์สำหรับบุคคลธรรมดา และ GSB for BCG Economy สนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการ

รายละเอียดของแต่ละสินเชื่อ

สำหรับสินเชื่อ GSB Go Green ผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี วัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งหรือซื้ออุปกรณ์เช่น

  • แผงโซล่าเซล์
  • Solar rooftop
  • EV Charger (สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า)
  • รถยนต์ไฟฟ้า (EV)
  • รถยนต์ไฮบริด
  • รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

หากไม่หลักประกัน (Clean Loan) สามารถกู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวมสูสุดไม่เกิน 5 แสนบาท ชำระเงินกูไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 7.99% และเงินงวดผ่อนต่ำแสนละ 799 บาทต่อเดือน นาน 3 เดือนแรก โดยธนาคารจัดอัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขพิเศษไปจนถึง 30 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

หากใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน คอนโดฯ ที่ดินเปล่า ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% และเงินงวดผ่อนต่ำแสนละ 199 บาทต่อเดือน นาน 3 เดือนแรก

สินเชื่อ GSB for BCG Economy สำหรับธุรกิจและผู้ประกอบการ ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่อย่าง BCG Model (Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งในทรัพย์สิน และด้านพลังงานทดแทน หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น

โดยผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลไม่จำกัดวงเงินกู้ และบุคคลธรรมดาให้วงเงินกูตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยใช้สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตร ที่ดินและอาคาร โฉนดที่ดิน หรือคอนโดฯ เป็นหลักประกัน

สามารถให้ บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ร่วมค้ำประกันก็ได้ ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 ปี โดยสามารถกู้เป็นสินเชื่อระยะสั้น (O/D) , (P/N) และ/หรือ สินเชื่อระยะยาว (L/T) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MOR/MLR -1.50% ต่อปี (ปัจจุบัน MOR = 6.495 และ MLR = 6.650)

ที่มา – เชียงใหม่นิวส์

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Thanakrit Kongpon