ใน , , , ,

ทองแดงในรถ EV เป็นองค์ประกอบและชิ้นส่วนไหนบ้าง ?

มาดูกันครับว่าในรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) จะมีส่วนประกอบทองแดงในชิ้นส่วนไหนบ้าง และทองแดงสำคัญขนาดไหน ทำไมล่าสุดมีข่าวว่าทองแดงจะไม่เพียงพอสำหรับรองรับการผลิตรถ EV ทั่วโลกถึงปี 2035

ทองแดงในรถ EV เป็นองค์ประกอบและชิ้นส่วนไหนบ้าง ?

ทองแดงถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ทองแดงถูกนำไปใช้ในส่วนต่าง ๆ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า, แบตเตอรี่, อินเวอร์เตอร์, สายไฟ, พอร์ตชาร์จ และตู้ชาร์จ เนื่องจากความทนทานสามารถดัดงอได้ อีกทั้งยังทำงานเที่ยงตรง และเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีมาก

สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งคันจะใช้ทองแดงอยู่ระหว่าง 39 และ 83 กิโลกรัม รถบัสโดยสารไฮบริดและรถบัสไฟฟ้ามีทองแดงประมาณ 83 และ 396 กิโลกรัม ทองแดงถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับโครงสร้างของรถยนต์ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องมีการชาร์จหรือส่งกระแสไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้าถือว่ามีจำนวนการใช้ทองแดงมากกว่ารถยนต์สันดาปเกือบ 4 เท่า โดยรถยนต์สันดาป (ICE) ใช้ทองแดงเฉลี่ย 22 กิโลกรัม, รถไฮบริดใช้ทองแดงเฉลี่ย 40 กก. และรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ใช้ทองแดงเฉลี่ย 83 กก.

นอกจากนี้สายเคเบิลสําหรับสถานีชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งของการใช้ทองแดง ตัวอย่างเช่น พอร์ตชาร์จของรถ BYD มีกำลังชาร์จตั้งแต่ 3.3kW ถึง 200kW มีทองแดงระหว่าง 1 ถึง 7 กิโลกรัม จากข้อมูลของ IDTechEx สำหรับตู้ชาร์จของ BYD ในปี 2016 ใช้ทองแดงมากกว่า 133,810 กิโลกรัม

นี่ก็คือความสำคัญของทองแดงที่เป็นส่วนประกอบที่ช่วยในการส่งกระแสไฟฟ้าเสมือนเป็นเลือดหล่อเลี้ยงให้กับรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ให้สามารถชาร์จและขับเคลื่อนได้ หากอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นพาหนะหลักบนท้องถนนทั่วโลก ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเร่งขุดแร่ทองแดงให้ได้ทันตามความต้องการผลิตในอนาคต เพราะไม่ใช่แค่การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นที่เติบโต แต่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคตก็แทบจะต้องใช้ทองแดงเป็นส่วนประกอบทั้งนั้น

ที่มา : Copper Development Association Inc.

 

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Nuttanon P.