ใน

MG ชี้แจง! ปัญหาเครื่องปรับอากาศ ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น NEW MG EP

MG ชี้แจงปัญหาระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น NEW MG EP และจะรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาประกันรถยนต์ สำหรับรถที่ส่งมอบล็อตล่าสุด MG คอนเฟิร์มว่ารถจะไม่พบปัญหาดังกล่าว

MG ชี้แจง! ปัญหาเครื่องปรับอากาศ ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น NEW MG EP

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 บริษัท MG SALES ชั้แจง ภายหลังพบว่าระบบปรับอากาศของรถยนต์รุ่น NEW MG EP บางคัน มีค่าฉนวนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้รถรุ่นดังกล่าวเข้าสู่ SAFE MODE

จากปัญหาดังกล่าวบริษัทจึงได้ปรับปรุง software กรณีปัญหาระบบปรับอากาศในภายหลัง และยินดีที่จะรับผิดชอบดำเนินแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาการรับประกันรถยนต์

สำหรับลูกค้าใหม่ที่มีแผนจะรับรถ NEW MG EP ล็อตที่ส่งมอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทาง MG ได้ตรวจสอบคุณภาพระบบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่มา – MG Thailand

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Thanakrit Kongpon