ใน ,

Tesla เพิ่มปัจจัย “อายุแบตเตอรี่” เพื่อคำนวณระยะทางการขับขี่ที่แม่นยำมากขึ้น

Tesla ได้ปรับปรุงการคำนวณระยะทางของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มีการเพิ่มปัจจัยใหม่ “อายุแบตเตอรี่” เพื่อให้การคำนวณระยะทางแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Tesla เพิ่มปัจจัย “อายุแบตเตอรี่” เพื่อคำนวณระยะทางการขับขี่ที่แม่นยำมากขึ้น

ถึงแม้ว่า Tesla จะเป็นผู้นำด้านประสิทธิภาพและการจัดการพลังงานแบตเตอรี่ของยานต์ยนต์ไฟฟ้ามาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังคงพบปัญหาในการคาดการณ์ระยะทางในระหว่างเดินทาง ที่บางครั้งไม่ตรงตามที่ผู้ขับขี่คาดไว้ อาจจะด้วยสภาพอากาศและภูมิประเทศที่ส่งผลต่อพลังงานแบตเตอรี่ ทำให้บางครั้งระยะทางที่แสดงลดลงอย่างรวดเร็ว สร้างความกังวลให้กับผู้ขับขี่

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา Tesla ได้พยายามพัฒนาการคำนวณระยะทาง โดยเพิ่มปัจจัยที่มีผลต่อการคำนวณระยะทาง เช่น ความเร็วและทิศทางของลม ความชิ้นและความดัน อุณหภูมิโดยรอบ เป็นต้น ซึ่งปล่อยอัปเดตมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ในปี 2022 หลังจากนั้นไม่กี่เดือนต่อมาก็เพิ่มปัจจัยด้านแรงดันลมยางในการคำนวณด้วย เพื่อให้ระยะทางที่แสดงนั้นตรงกับการใช้งานจริงมากที่สุด

ล่าสุด Tesla ได้เพิ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณระยะทางของรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ “อายุแบตเตอรี่” ในการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2024.2.6 เป็นไปได้ว่า Tesla ค้นพบว่าอายุของแบตเตอรี่จะส่งผลต่อระยะทางในบางสภาวะ

นอกจากนี้ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันเดียวกัน Tesla  ยังเพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่ช่วยให้การชาร์จมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบของ Tesla จะแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบก่อนว่าแบตเตอรี่ต้องใช้เวลาในการปรับสภาพล่วงหน้านานเท่าไหร่ ก่อนจะไปยังสถานี Supercharger ที่ผู้ขับขี่เลือกไว้

ที่มา electrek, notateslaapp

แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Sakura P.