ใน ,

​Tesla เปิดให้นัดวันและเวลาทดลองขับ Model 3 และ Model Y ในไทยแล้ว

หลังจาก Tesla ได้ทำการเปิดตัวในประเทศไทยและได้เปิดลงทะเบียนให้ทดลองขับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้ได้มีการส่งอีเมล์นัดวัน/เวลาเข้าทดลองขับ Test Drive ได้แล้ว

​Tesla เปิดให้นัดวันและเวลาทดลองขับ Model 3 และ Model Y ในไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา Tesla ได้เปิดให้ลงทะเบียนทดลองขับรุ่น Model 3 และ ​Model Y

ในวันนี้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอทดลองขับเมื่อปีที่แล้วจะได้รับ อีเมล์โดยมีแบบสอบถามสำหรับนัดวัน, เวลา สำหรับเข้ารับการทดลองขับแนบมาด้วย

ขั้นตอนแรกให้กรอกข้อมูลพื้นฐานเช่น ชื่อ/นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ จากนั้นจะมีให้เลือกรุ่นรถที่ต้องการทดลองขับ

จากนั้นมีให้เลือกวันเวลาที่ต้องการเข้าทดลองขับโดยเริ่มเปิดให้เข้าทดลองขับตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566

เปิดให้ทดลองขับทั้งหมด 3 ช่วงเวลา ได้แก่รอบ 11:00 น. , 13:00 น. และ ​15:00 น. ของแต่ละวัน สามารถ เลือกได้มากกว่า 1 ช่วงเวลา

หมายเหตุ

  • สามารถจองการนัดหมาย Test Drive ได้ครั้งละ 1 ครั้งเท่านั้น และสามารถเลื่อนนัดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  • ผู้ที่ได้นัดวันเวลาทดลองขับจะได้รับอีเมลและ SMS ยืนยันการทดลองขับหลังจากการจองภายใน 48 ชั่วโมง อย่าลืมเช็คกล่องจดหมายและโทรศัพท์ด้วยนะ
แสดงความคิดเห็น

เขียนโดย Thanakrit Kongpon